??????????? ????? ????????? ?????? ????? ???? ?????? ??? ???? ????????
  หน้าแรก | หมวดสินค้า | ลงประกาศฟรี | อัตราค่าโฆษณา | สมาชิก  
 
โฆษณาตำแหน่ง DD

หมวดหมู่: การศึกษา สถาบัน > อื่นๆ

แผนการสอน ข้อสอบ พิมพงาน ราคาถูก 

คำบรรยายประกาศ/บริการ

แผนการสอน ข้อสอบ พิมพงาน ราคาถูก


รายการจำหน่าย

 

*จำหน่ายเครื่องเข้าเล่มสันกาว มือสอง รุ่น TB 450 ราคา 7,000 บาท  + แผ่นกาวให้ด้วย (สามารถเข้าเล่มสันกาวได้หนาถึง 700  หน้า)

*รับพิมพ์งาน  รายงาน  อ.3  งานวิชาการ  หน้าละ 6 บาท  สูตรคณิต/เคมี หน้าละ 9 บาท

*ปริ๊นงานสีดำหน้าละ 1 บาท  สีเต็มหน้าเอ4 หน้าละ  10 บาท

*เข้าเล่มเคลือบสันกาว เซนละ 40 บาท เริ่มที่ 35 บาท  เข้ามากกว่า 30 เล่ม (พิมพ์ปกฟรี)

*เข้าเล่มแลคซีน เล่มละ 7 บาท เข้ามากกว่า  80 เล่ม ลด 50 บาท(พิมพ์ปกฟรี)

*รับทำpowerpoint หน้าละ 6 บาท (10หน้าขึ้นไป)

*รับส่งe-mail/ โพตข้อความ

*รับพิมพ์หน้าซอง ซองละ 1 บาท

*ไรท์แผ่นซีดีแผ่นละ 20 บาท รวมแผ่น

*

 

รายการแผนการสอนและข้อสอบ อื่นๆ

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นม.6  ราคา  250 บาท

| ซีดีข้อมูลงานอาจารย์ 3 (ข้อมูล ชนพ/ จัดแฟ้ม / ตัวอย่างรูปเล่มแบบประเมิน) ราคา 60 บาท

| แผนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.5 ราคา  100 บาท

| คลังข้อสอบ ม.1-3 ราคา แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

|  แผนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 5 แผ่นละ 100 บาท

| โครงงานภาษาไทยช่วงชั้นที่  3  ราคา  100 บาท

| แผนภาษาไทย ชั้นม. 2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ชั้นม. 3 (วรรณคดีวิจักษ์/วิวิธภาษา) ราคา 120 บาท

| แผนสังคมศึกษา ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| แผนสังคมศึกษา ชั้นม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนอาหารดีท้องถิ่นไทย ราคา 100 บาท

| ใบงาน/ใบความรู้ ภาษาไทย ทุกชั้น 100 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ม.1 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ม2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม1 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม3 ราคา 120 บาท

| 295 ทิปต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| คู่มือซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร np6050 ราคา 100  บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 าท)

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ราคา 250 บาท

| แผนการสอนความสัมพันธ์ระหว่างแรง ราคา 120 บาท

| แผนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 ราคา 100 บาท

|ข้อสอบ onet ปี 50 + เฉลย ถูกต้อง 100%  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ100 บาท)

| ข้อสอบปลายปีภาษาไทย ปี 52 ชั้น ม.4-6  แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| ข้อสอบปลายปีภาษาอังกฤษปี 2552 ชั้น ม.4-6  แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ราคา 250 บาท

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| คลังข้อสอบ ป.1-6  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่ม 100บาท)

| คู่มือสอนช่างคอมพิวเตอร์  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ100 บาท)

| โครงงานวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (การทำตู้ลำโพง Sub Bass  ขนาด 15 นิ้ว) ราคา 120 บาท

| แผนการสอนอนุบาล 1 ทั้ง 2 เทอม ราคา 150

| แผนการสอนอนุบาล 2 ทั้ง 2 เทอม ราคา 150

| เตรียมสอบชั้นม.ปลาย  (คณิต/อังกฤ / สังคม / เคมี / ชัวะ/ฟิสิก) ราคา 100 บาท  (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| เตรียมสอบครู กทม. ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| แผนเทคโนโลยี ชั้นม. 1 + โครงงาน ราคา 120 บาท

| แผนเทคโนโลยี ชั้นม. 3 + โครงงาน ราคา 120 บาท

| แผนการสอน+โครงงานภาษาไทย ชั้น ป. 6 ราคา 100 บาท

| รวมแผนการสอนของ วพ อนุบาล-ม.6  ราคา  200 บาท

| cai เรื่องสมุนไพรยารักษาโรค ราคา 100 บาท

| cai เรื่องโรคเอส์ ราคา 100 บาท

| แผนการสอนพระพุทธศาสนาไตรสิกขา ราคา 100 บาท

| ซีดีช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ ราคา 100 บาท

| แบบบ้านประหยัดพลังงาน ราคา 50 บาท

| รวมสูตรต่างๆ  การปรับแต่งมือถือ ราคา 50 บาท

| cai เรื่องร่างกายมนุษย์ ราคา 100 บาท

| cai เรื่องอวกาศ ราคา 100 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ชั้น ม.4 (รายชั่วโมง สามารถนำไปปรับใช้ได้) เทอม 1 ราคา 250 บาท

| สอบ อบต. ภาค ข ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100บาท)

| สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ 100 บาท

| คู่มือสอบ ปลัดอำเภอ/ แนวข้อสอบภาคก. / เตรียมสอบข้าราชการกทม. / ประมวลกฎหมายไทย ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 170  บาท

| แผนการสอนการใช้คู่มือ E-book  ราคา  120  บาท

|แผนการจัดการเรียนรู้ ว40221 เคมี 1  ราคา  250 บาท

|รวมหลักสูตรสถานศึกษา 9  สาระ   สามช่วงชั้น ป.1-ม.3 ราคา  120  บาท

| หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ราคา  120  บาท

|รูปการ์ตูนไทย/กรอบลายไทย ราคา 50 บาท

| การวิจัยในชั้นเรียนสาระการงานอาชีพ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องกรสานมวย( นวัตกรรม/แผนการสอนประกอบ/เครื่องมือสำหรับกรวิจัย/รายงานการวิจัยในชั้นเรียน)

 

 

แผนการสอน+นวัตกรรม จำหน่ายอย่างละ 1 ชุดเท่านั้น  สามารถนำไปปรับใช้ทำงานอ. 3 ได้

 ราคา 3000 บาท

%  แผนสาระสุขศึกษา+ เอกสารประกอบการสอน ชั้น ป.6

%  แผนการสอน+หนังสืออ่านเพิ่มเติมการปลูกดอกดาวเรือง

%  แผนการสอน+หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้น ป.5 (ชุดบ้าน/ความเป็นอยู่ในบ้าน) การงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้น ป.3 (ยาเสพติด/สุขบัญญัติ10 /เพศศึกษา)  การงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + แบบฝึกทักษะ (ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่) ชั้น ม.2 กรงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + การใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน ชั้น ป.6 เรื่องสมการ/การแก้สมการ

%   แผนการสอน + หนังสืออ่านเพิ่มเติม (ประชากรกับสิ่งแวดล้อม) ชั้นม.5

%  แผนการสอน + เอกสารประกอบการสอน (กิจกรรมเข้าจังหวะ) ชั้น ป.6

%   แผนการสอน + บทเรียนสำเร็จรูป สุขศึกษา (เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ)

%  แผนการสอน + ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกรอ่านและการเขียน ชั้น ป.2 ภาษาไทย

%  แผนการสอน+ การใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน ชั้นอนุบาล

%  แผนการสอน+เอกสารอ่านเพิ่มเติม เรื่อง tent

%  แผนการสอน+ชุดฝึกลีลามือส่งเสริมทักษะทางการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

 

 

ติดต่อสอบถามพร้อมขอดูตัวอย่างได้ที่  fistfist1@hotmail.com aorarr@gmail.com

ส่งของทางไปรษณีย์และขนส่งแล้วแต่น้ำหนัก

สั่งจำนวนมากส่งฟรีค่ะ


ข้อมูลประกาศ/บริการ

หมายเลขประกาศ 51573 วิธีการชำระเงิน - จำนวนคนเข้าชม 2059
ประเภท ขาย วิธีการจัดส่ง - วันเริ่มประกาศ 10/07/2009 13:33:35
สภาพสินค้า - เงื่อนไขการจัดส่ง - ผู้ที่จ่ายค่าขนส่ง
ราคา 100 ยี่ห้อ - แก้ไขประกาศล่าสุด 10/07/2009 13:33:35
    รุ่น - I.P. ของผู้ประกาศ 125.26.230.124
เว็บที่เกี่ยวข้อง -
คำค้นหา Tag

ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ อ้อ
ที่อยู่
จังหวัด

ร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์ -
เบอร์ติดต่อ 043526852
เบอร์มือถือ -
เบอร์แฟกซ์ -
อีเมล์

สำหรับเจ้าของประกาศ

สำหรับผู้ชม


นำประกาศขึ้น

แก้ไข

ลบ

เก็บประกาศนี้

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

แจ้งลบ
หมวดหมู่: การศึกษา สถาบัน > อื่นๆ > แผนการสอน ข้อสอบ พิมพงาน ราคาถูก

รูปภาพ

สินค้าอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ราคา

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย รับแปลผลสถิติ spss รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย รับแปลผลสถิติ spss 2000
ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษช่วงตุลาคมนี้ที่เขาใหญ่ English & Adventure Camp Khao Yai 2017 ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษช่วงตุลาคมนี้ที่เขาใหญ่ English & Adventure Camp Khao Yai 2017 27000
รับสอนภาษา รับสอนภาษา 0
พิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ 7
ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษ English & Adventure Camp Khao Yai 2017 ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษ English & Adventure Camp Khao Yai 2017 39900   
บริการ: ลงโฆษณา | บ้านมือสอง | ลงประกาศฟรี | ปักหมุด | ครีมหมอจุฬา | จัดไฟแนนซ์ | ของมือสอง | ตกแต่งบ้าน | d990 | ขายบ้าน | กระชับช่องคลอด
ติดต่อโฆษณา: Copyright © 2008 - 2010 Talad2you.com All Rights Reserved
Mobile: 083-990-0004 email: talad2you@gmail.com
eXTReMe Tracker