??????????? ????? ????????? ?????? ????? ???? ?????? ??? ???? ????????
  หน้าแรก | หมวดสินค้า | ลงประกาศฟรี | อัตราค่าโฆษณา | สมาชิก  
 
โฆษณาตำแหน่ง DD

หมวดหมู่: การศึกษา สถาบัน > อื่นๆ

แผนการสอน ข้อสอบ พิมพงาน ราคาถูก 

คำบรรยายประกาศ/บริการ

แผนการสอน ข้อสอบ พิมพงาน ราคาถูก


รายการจำหน่าย

 

*จำหน่ายเครื่องเข้าเล่มสันกาว มือสอง รุ่น TB 450 ราคา 7,000 บาท  + แผ่นกาวให้ด้วย (สามารถเข้าเล่มสันกาวได้หนาถึง 700  หน้า)

*รับพิมพ์งาน  รายงาน  อ.3  งานวิชาการ  หน้าละ 6 บาท  สูตรคณิต/เคมี หน้าละ 9 บาท

*ปริ๊นงานสีดำหน้าละ 1 บาท  สีเต็มหน้าเอ4 หน้าละ  10 บาท

*เข้าเล่มเคลือบสันกาว เซนละ 40 บาท เริ่มที่ 35 บาท  เข้ามากกว่า 30 เล่ม (พิมพ์ปกฟรี)

*เข้าเล่มแลคซีน เล่มละ 7 บาท เข้ามากกว่า  80 เล่ม ลด 50 บาท(พิมพ์ปกฟรี)

*รับทำpowerpoint หน้าละ 6 บาท (10หน้าขึ้นไป)

*รับส่งe-mail/ โพตข้อความ

*รับพิมพ์หน้าซอง ซองละ 1 บาท

*ไรท์แผ่นซีดีแผ่นละ 20 บาท รวมแผ่น

*

 

รายการแผนการสอนและข้อสอบ อื่นๆ

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นม.6  ราคา  250 บาท

| ซีดีข้อมูลงานอาจารย์ 3 (ข้อมูล ชนพ/ จัดแฟ้ม / ตัวอย่างรูปเล่มแบบประเมิน) ราคา 60 บาท

| แผนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.5 ราคา  100 บาท

| คลังข้อสอบ ม.1-3 ราคา แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

|  แผนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 5 แผ่นละ 100 บาท

| โครงงานภาษาไทยช่วงชั้นที่  3  ราคา  100 บาท

| แผนภาษาไทย ชั้นม. 2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ชั้นม. 3 (วรรณคดีวิจักษ์/วิวิธภาษา) ราคา 120 บาท

| แผนสังคมศึกษา ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| แผนสังคมศึกษา ชั้นม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนอาหารดีท้องถิ่นไทย ราคา 100 บาท

| ใบงาน/ใบความรู้ ภาษาไทย ทุกชั้น 100 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ม.1 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ม2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม1 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม3 ราคา 120 บาท

| 295 ทิปต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| คู่มือซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร np6050 ราคา 100  บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 าท)

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ราคา 250 บาท

| แผนการสอนความสัมพันธ์ระหว่างแรง ราคา 120 บาท

| แผนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 ราคา 100 บาท

|ข้อสอบ onet ปี 50 + เฉลย ถูกต้อง 100%  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ100 บาท)

| ข้อสอบปลายปีภาษาไทย ปี 52 ชั้น ม.4-6  แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| ข้อสอบปลายปีภาษาอังกฤษปี 2552 ชั้น ม.4-6  แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ราคา 250 บาท

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| คลังข้อสอบ ป.1-6  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่ม 100บาท)

| คู่มือสอนช่างคอมพิวเตอร์  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ100 บาท)

| โครงงานวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (การทำตู้ลำโพง Sub Bass  ขนาด 15 นิ้ว) ราคา 120 บาท

| แผนการสอนอนุบาล 1 ทั้ง 2 เทอม ราคา 150

| แผนการสอนอนุบาล 2 ทั้ง 2 เทอม ราคา 150

| เตรียมสอบชั้นม.ปลาย  (คณิต/อังกฤ / สังคม / เคมี / ชัวะ/ฟิสิก) ราคา 100 บาท  (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| เตรียมสอบครู กทม. ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| แผนเทคโนโลยี ชั้นม. 1 + โครงงาน ราคา 120 บาท

| แผนเทคโนโลยี ชั้นม. 3 + โครงงาน ราคา 120 บาท

| แผนการสอน+โครงงานภาษาไทย ชั้น ป. 6 ราคา 100 บาท

| รวมแผนการสอนของ วพ อนุบาล-ม.6  ราคา  200 บาท

| cai เรื่องสมุนไพรยารักษาโรค ราคา 100 บาท

| cai เรื่องโรคเอส์ ราคา 100 บาท

| แผนการสอนพระพุทธศาสนาไตรสิกขา ราคา 100 บาท

| ซีดีช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ ราคา 100 บาท

| แบบบ้านประหยัดพลังงาน ราคา 50 บาท

| รวมสูตรต่างๆ  การปรับแต่งมือถือ ราคา 50 บาท

| cai เรื่องร่างกายมนุษย์ ราคา 100 บาท

| cai เรื่องอวกาศ ราคา 100 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ชั้น ม.4 (รายชั่วโมง สามารถนำไปปรับใช้ได้) เทอม 1 ราคา 250 บาท

| สอบ อบต. ภาค ข ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100บาท)

| สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ 100 บาท

| คู่มือสอบ ปลัดอำเภอ/ แนวข้อสอบภาคก. / เตรียมสอบข้าราชการกทม. / ประมวลกฎหมายไทย ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 170  บาท

| แผนการสอนการใช้คู่มือ E-book  ราคา  120  บาท

|แผนการจัดการเรียนรู้ ว40221 เคมี 1  ราคา  250 บาท

|รวมหลักสูตรสถานศึกษา 9  สาระ   สามช่วงชั้น ป.1-ม.3 ราคา  120  บาท

| หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ราคา  120  บาท

|รูปการ์ตูนไทย/กรอบลายไทย ราคา 50 บาท

| การวิจัยในชั้นเรียนสาระการงานอาชีพ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องกรสานมวย( นวัตกรรม/แผนการสอนประกอบ/เครื่องมือสำหรับกรวิจัย/รายงานการวิจัยในชั้นเรียน)

 

 

แผนการสอน+นวัตกรรม จำหน่ายอย่างละ 1 ชุดเท่านั้น  สามารถนำไปปรับใช้ทำงานอ. 3 ได้

 ราคา 3000 บาท

%  แผนสาระสุขศึกษา+ เอกสารประกอบการสอน ชั้น ป.6

%  แผนการสอน+หนังสืออ่านเพิ่มเติมการปลูกดอกดาวเรือง

%  แผนการสอน+หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้น ป.5 (ชุดบ้าน/ความเป็นอยู่ในบ้าน) การงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้น ป.3 (ยาเสพติด/สุขบัญญัติ10 /เพศศึกษา)  การงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + แบบฝึกทักษะ (ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่) ชั้น ม.2 กรงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + การใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน ชั้น ป.6 เรื่องสมการ/การแก้สมการ

%   แผนการสอน + หนังสืออ่านเพิ่มเติม (ประชากรกับสิ่งแวดล้อม) ชั้นม.5

%  แผนการสอน + เอกสารประกอบการสอน (กิจกรรมเข้าจังหวะ) ชั้น ป.6

%   แผนการสอน + บทเรียนสำเร็จรูป สุขศึกษา (เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ)

%  แผนการสอน + ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกรอ่านและการเขียน ชั้น ป.2 ภาษาไทย

%  แผนการสอน+ การใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน ชั้นอนุบาล

%  แผนการสอน+เอกสารอ่านเพิ่มเติม เรื่อง tent

%  แผนการสอน+ชุดฝึกลีลามือส่งเสริมทักษะทางการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

 

 

ติดต่อสอบถามพร้อมขอดูตัวอย่างได้ที่  fistfist1@hotmail.com aorarr@gmail.com

ส่งของทางไปรษณีย์และขนส่งแล้วแต่น้ำหนัก

สั่งจำนวนมากส่งฟรีค่ะ


ข้อมูลประกาศ/บริการ

หมายเลขประกาศ 51573 วิธีการชำระเงิน - จำนวนคนเข้าชม 2059
ประเภท ขาย วิธีการจัดส่ง - วันเริ่มประกาศ 10/07/2009 13:33:35
สภาพสินค้า - เงื่อนไขการจัดส่ง - ผู้ที่จ่ายค่าขนส่ง
ราคา 100 ยี่ห้อ - แก้ไขประกาศล่าสุด 10/07/2009 13:33:35
    รุ่น - I.P. ของผู้ประกาศ 125.26.230.124
เว็บที่เกี่ยวข้อง -
คำค้นหา Tag

ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ อ้อ
ที่อยู่
จังหวัด

ร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์ -
เบอร์ติดต่อ 043526852
เบอร์มือถือ -
เบอร์แฟกซ์ -
อีเมล์

สำหรับเจ้าของประกาศ

สำหรับผู้ชม


นำประกาศขึ้น

แก้ไข

ลบ

เก็บประกาศนี้

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

แจ้งลบ
หมวดหมู่: การศึกษา สถาบัน > อื่นๆ > แผนการสอน ข้อสอบ พิมพงาน ราคาถูก

รูปภาพ

สินค้าอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ราคา

ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษ English & Adventure Camp at Khao Yai 2018 ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษ English & Adventure Camp at Khao Yai 2018 42500
หลักสูตรเปิดสอนทุกวัน เปิดสอนทั้งในและนอกสถานที่ เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง รับประกันผลการสอนคืนเงินเต็มจำนวน หลักสูตรเปิดสอนทุกวัน เปิดสอนทั้งในและนอกสถานที่ เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง รับประกันผลการสอนคืนเงินเต็มจำนวน 4500
4D Marketing for Healthcare Business 2018 4D Marketing for Healthcare Business 2018 1900
รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย รับแปลผลสถิติ spss รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย รับแปลผลสถิติ spss 2000
ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษช่วงตุลาคมนี้ที่เขาใหญ่ English & Adventure Camp Khao Yai 2017 ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษช่วงตุลาคมนี้ที่เขาใหญ่ English & Adventure Camp Khao Yai 2017 27000   
บริการ: ลงโฆษณา | บ้านมือสอง | ลงประกาศฟรี | ปักหมุด | ครีมหมอจุฬา | จัดไฟแนนซ์ | ของมือสอง | ตกแต่งบ้าน | d990 | ขายบ้าน | กระชับช่องคลอด
ติดต่อโฆษณา: Copyright © 2008 - 2010 Talad2you.com All Rights Reserved
Mobile: 083-990-0004 email: talad2you@gmail.com
eXTReMe Tracker