??????????? ????? ????????? ?????? ????? ???? ?????? ??? ???? ????????
  หน้าแรก | หมวดสินค้า | ลงประกาศฟรี | อัตราค่าโฆษณา | สมาชิก  
 
โฆษณาตำแหน่ง DD

หมวดหมู่: ท่องเที่ยว ที่พัก ตั๋ว > ทัวร์ต่างประเทศ > เอเชีย

ทัวร์เขมร นครวัด ถูกที่สุดแล้ว คลิก..เลย รถตู้ไทยเช่าทั่วไทย และประเทศลาว คนขับนิสัยดี เก่งเส้นทาง โทร..เลย 

คำบรรยายประกาศ/บริการ

ทัวร์เขมร นครวัด ถูกที่สุดแล้ว คลิก..เลย รถตู้ไทยเช่าทั่วไทย และประเทศลาว คนขับนิสัยดี เก่งเส้นทาง โทร..เลย


โปรแกรมทัวร์เขมร ยอดนิยม

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ..............โดยรถ

โตนเลสาบ-นครวัด-นครธม-บายน-ตาพรหม

 ราคาท่านละ 4,400 บาท (จำนวน 10 ท่าน)พักเดี่ยว เพิ่ม 480 บาท

 

วันที่ 1 ปอยเปต  เสียมเรียบ  โตนเลสาบ

ชมหมู่บ้านลอยน้ำและสัมพัสชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเวียดนาม

ที่อพยกมาตั้งแต่สมัยสงคราม และ ตระการตากับความใหญ่ของทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่

ที่สุดในเอเซีย และ ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงามยามแตะขอบน้ำ

วันที่ 2 ตาพรหม  บายน  นครวัด  

ชมเมืองนครธมปราสาทบายนรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอยู่ตามยอดปราสาทจำนวน 37 ยอด 54 หน้า เดินลอดผ่านประตูเมืองทิศใต้ซึ่งมีรูปพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่บนประตูเมืองหันหน้าแผ่ความ เมตตากรุณาไปทั้ง 4 ทิศเพื่อความเป็นศิริมงคลจากนั้นชมปราสาทกลุ่มพระราชวังหลวง หลังจากนั้นชมปราสาทตาพรหม ความอลังการของต้นสะปงยักษ์ ที่ขึ้นปกคลุมยอดปราสทและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง ทูมไรด์เดอร์  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร ภัตตาคาร โตนเลจักตุมุข อาหารแบบบุ๊ปเฟ่ อาหารเวียดนามและอาหารพื้นเมือง มีให้เลือกรับประทานมากมายอัศจรรย์กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด ชมรูปแกะนางอัปสรา 1600 องค์รอบๆบริเวณปราสาท และชมระเบียงแกะสลักภาพที่ที่เป็นเรื่องราวต่างๆเช่น เรื่องมหาภารตยุทธ กระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน การกวนเกษียนมหาสมุทร และ อีกเยอะ

 

ราคาท่านละ 4,400 บาท (จำนวน 10 ท่าน)พักเดี่ยว เพิ่ม 480 บาท

ดูรูปรถตู้ได้ที่ http://www.xn--12cmh8beu0e7d8af4fvdj7hua.com/ (www.เช่ารถตู้กันเอง.com)

ดูโปแกรมทัวร์เพิ่มเติมที่ http://www.kanaeng.com/gumpoochah/gumpoochah.html

 

ค่าโรงแรมที่พัก 

ค่าอาหารตลอดรายการตามที่ระบุไว้ (5มื้อ)

ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้

ค่ายานพาหนะตลอดทั้งรายการที่ระบุไว้

ค่าไกด์ท้องถิ่นภาษาไทยนำเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุไว้

บริการ น้ำดื่ม และ ผ้าเย็น ตลอดการท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม

ค่า วีซ่าเข้าประเทศ กัมพูชากรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

ค่าแสต้มพาสพอร์ตแบบ วีไอพี ฝั่งไทย 100 บาท ฝั่งกัมพูชา 300 บาท

ค่า อหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือ จากรายการ

ค่า ซักรีด โทรศัพ ทิป ขนส่งกรณีเหตุฉุกเฉิน

นโยบายเด็ก

เด็กอายุ 3-6 ขวบ  คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง อายุ 7-11 ขวบคิด 75% เสริมเตียง ถ้านอนห้องเตียงคู่คิดเต็มราคา

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ..............โดยรถ

โตนเลสาบ-นครวัด-นครธม-บายน-ตาพรหม-บันทายศรี

ราคาท่านละ 5,300 บาท (จำนวน 10 ท่าน)พักเดี่ยว เพิ่ม 1,200 บาท

 

วันที่ 1 ปอยเปต  เสียมเรียบ  โตนเลสาบ

ชมหมู่บ้านลอยน้ำและสัมพัสชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเวียดนาม

ที่อพยกมาตั้งแต่สมัยสงคราม และ ตระการตากับความใหญ่ของทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่

ที่สุดในเอเซีย และ ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงามยามแตะขอบน้ำ  

วันที่ 2 บันทายศรี  ตาพรหม  บายน  นครวัด  พระอาทิตย์ตกพนมบาเค็ง

ชมเมืองนครธม รูปแกะสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอยู่ตามยอดปราสาทจำนวน37 ยอด 54

หน้า เดินลอดผ่านประตูเมืองทิศใต้ซึ่งมีรูปพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่บน

ประตูเมืองหันหน้าแผ่ความเมตตากรุณาไปทั้ง 4 ทิศเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นชม

ปราสาทกลุ่มพระราชวังหลวง ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน หลังจากนั้นชมปราสาทตาพรหม อลังการกับต้นสะปง 

ยักษ์ ที่ขึ้นปกคลุมยอดปราสาทและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลีวู๊ด เรื่องทูมไรด์เดอร์

สัมพัสปราสาทศรีชมพูอันงดงามอ่อนช้อยจนถูกขนานนามว่าเป็นอัญมณี เม็ดงามแห่งศิลปะเขมร

อัศจรรย์กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด ชมรูปแกะนางอัปสรา 1600 องค์รอบๆ

บริเวณปราสาท และชมระเบียงแกะสลักภาพที่ที่เป็นเรื่องราวต่างๆเช่น เรื่องมหาภารตยุทธ

กระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน การกวนเกษียนมหาสมุทร และ อีกเยอะชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดเขาพนมบาเค็ง

วันที่ 3 เสียมเรียบ – ปอยเปต

ราคาท่านละ 5,300 บาท (จำนวน 10 ท่าน)พักเดี่ยว เพิ่ม 1,200 บาท

ดูรูปรถตู้ได้ที่ http://www.xn--12cmh8beu0e7d8af4fvdj7hua.com/ (www.เช่ารถตู้กันเอง.com)

ดูโปแกรมทัวร์เพิ่มเติมที่ http://www.kanaeng.com/gumpoochah/gumpoochah.html

 

 

พักที่

Lucky Angkor Hotel 4 star (www.luckyangkor.com)

City Angkor Hotel 4 star (www.cityangkorhotel.com)

 

ราคารวม

ค่าโรงแรมที่พัก 

ค่าอาหารตลอดรายการตามที่ระบุไว้ (8มื้อ)

ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้

ค่ายานพาหนะตลอดทั้งรายการที่ระบุไว้

ค่าไกด์ท้องถิ่นภาษาไทยนำเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุไว้

บริการ น้ำดื่ม และ ผ้าเย็น ตลอดการท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม

ค่า วีซ่าเข้าประเทศ กัมพูชากรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

ค่าแสต้มพาสพอร์ตแบบ วีไอพี ฝั่งไทย 100 บาท ฝั่งกัมพูชา 300 บาท

ค่า อหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือ จากรายการ

ค่า ซักรีด โทรศัพ ทิป ขนส่งกรณีเหตุฉุกเฉิน

นโยบายเด็ก

เด็กอายุ 3-6 ขวบ  คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง อายุ 7-11 ขวบคิด 75% เสริมเตียง ถ้านอนห้องเตียงคู่คิดเต็มราคา

 

 

รถตู้ใช้น้ำมัน TOYOTA COMMUTER D4D รุ่นใหม่ปี2012 หรูหราตลอดการเดินทาง

 

ดูรูปรถตู้ได้ที่ http://www.xn--12cmh8beu0e7d8af4fvdj7hua.com/ (www.เช่ารถตู้กันเอง.com)

ดูโปแกรมทัวร์เพิ่มเติมที่ http://www.kanaeng.com/gumpoochah/gumpoochah.html

กันเองทราเวล บริการ
- ทำทัวร์ในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นหมู่คณะ
- เวียงจันทน์ ลาวใต้ ภายใน 1 วัน
- หลวงพระบาง
- ลาวใต้
- รถตู้ไทยให้เช่าทั่วไทยและไปในลาว
- รถตู้ลาว ท่องเที่ยวในประเทศลาว
- บริการรถตู้ไทยส่งหน้าด่านประเทศลาว
- รับทำเอกสารเข้าประเทศลาว
- เช่ารถตู้ไทย ไป หลวงพระบาง
- เช่ารถตู้ไทยไปลาว ใต้ (ปากเซ,จำปาสัก)

บริการเช่ารถตู้ลาว
- รถตู้ลาว ให้เช่าท่องเที่ยวในเวียงจันทน์ ไปเช้า กลับเย็นรับ-ส่งหน้าด่านประเทศลาว
วันละ 2,000 บาท รวมน้ำมัน
- รถตู้ลาว ให้เช่า ไปหลวงพระบาง วันละ 4,500 บาทต่อวัน (รวมน้ำมัน)

บริการรถตู้ไทยส่งหน้าด่านประเทศลาว
- รถตู้ รับ ส่ง หนองคาย ไปหน้าด่านประเทศลาว วันจันทร์ ถึง ศุกร์(08.00 –16.00 น.)
ไปและกลับ1,200 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์(08.00 –16.00 น.)
ไปและกลับ3,000 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์(08.00 –16.00 น.)
 ไปและกลับ3,000 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
หมายเหตุรับและส่งไม่ใช้ในวันเดียวกันคิดเพิ่ม 500 บาท

รับทำเอกสานเข้าประเทศลาว
- เข้าและออกจากประเทศลาว วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ไป เช้า กลับ เย็น (08.00 –16.00 น.)ท่านละ 200 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท
- เข้าและออกจากประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์
ไป หลวงพระบาง(08.00 –16.00 น.)ท่านละ 250 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท

ทัวร์เวียงจันทร์ไปเช้ากลับเย็น                           

ไปเช้ากลับเย็น อาหาร 1 มื้อ วันจันทร์ –วันศุกร์ จำนวน 35 ท่าน คนละ 560 บาท
ไปเช้ากลับเย็น อาหาร 1 มื้อ วัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด จำนวน 35 ท่านคนละ 620 บาท

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ในลาว  5,200 บาท 3 วัน 2 คืน ในลาว
ทัวร์ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพระเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน,ตาดเยือง ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม,หมู่บ้านชนเผ่า

 

 

 

 

 


ข้อมูลประกาศ/บริการ

หมายเลขประกาศ 337168 วิธีการชำระเงิน - จำนวนคนเข้าชม 208
ประเภท ขาย วิธีการจัดส่ง - วันเริ่มประกาศ 15/11/2012 11:58:37
สภาพสินค้า - เงื่อนไขการจัดส่ง - ผู้ที่จ่ายค่าขนส่ง ไม่ระบุ
ราคา 7900 ยี่ห้อ - แก้ไขประกาศล่าสุด 15/11/2012 11:58:37
    รุ่น - I.P. ของผู้ประกาศ 58.11.9.107
เว็บที่เกี่ยวข้อง -
คำค้นหา Tag กัมพูชา , เขมร , นครวัด

ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ ปราโมทย์
ที่อยู่ 129
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ -
เบอร์ติดต่อ 0899212451
เบอร์มือถือ -
เบอร์แฟกซ์ -
อีเมล์

สำหรับเจ้าของประกาศ

สำหรับผู้ชม


นำประกาศขึ้น

แก้ไข

ลบ

เก็บประกาศนี้

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

แจ้งลบ
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว ที่พัก ตั๋ว > ทัวร์ต่างประเทศ > เอเชีย > ทัวร์เขมร นครวัด ถูกที่สุดแล้ว คลิก..เลย รถตู้ไทยเช่าทั่วไทย และประเทศลาว คนขับนิสัยดี เก่งเส้นทาง โทร..เลย

รูปภาพ

สินค้าอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ราคา

ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3 วัน 2 คืน ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3 วัน 2 คืน 9999
ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน ราคา 15900 บาท ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน ราคา 15900 บาท 15900
ทัวร์เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน ราคา 8500 บาท ทัวร์เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน ราคา 8500 บาท 8500
ทัวร์จีน super save 5วัน4คืน ทัวร์จีน super save 5วัน4คืน 16900
ทัวร์เกาหลี SUMMER DELIGHT 5วัน3คืน ทัวร์เกาหลี SUMMER DELIGHT 5วัน3คืน 14900   
บริการ: ลงโฆษณา | บ้านมือสอง | ลงประกาศฟรี | ปักหมุด | ครีมหมอจุฬา | จัดไฟแนนซ์ | ของมือสอง | ตกแต่งบ้าน | d990 | ขายบ้าน | กระชับช่องคลอด
ติดต่อโฆษณา: Copyright © 2008 - 2010 Talad2you.com All Rights Reserved
Mobile: 083-990-0004 email: talad2you@gmail.com
eXTReMe Tracker