??????????? ????? ????????? ?????? ????? ???? ?????? ??? ???? ????????
  หน้าแรก | หมวดสินค้า | ลงประกาศฟรี | อัตราค่าโฆษณา | สมาชิก  
 
โฆษณาตำแหน่ง DD

หมวดหมู่: ท่องเที่ยว ที่พัก ตั๋ว > ทัวร์ในประเทศ > ภาคกลาง

สอนดำน้ำหลักสูตรสากล PADI/NAUI ในสระเกลือสปาลึก4เมตรกับ Reconclub 3800 บาท 

คำบรรยายประกาศ/บริการ

สอนดำน้ำหลักสูตรสากล PADI/NAUI ในสระเกลือสปาลึก4เมตรกับ Reconclub 3800 บาท


 

สอนดำน้ำโดย ชมรมศิษย์เก่านักดำน้ำกองพันลาดตระเวน RECON DIVER CLUB

       

สถาบันดำน้ำที่ก่อตั้งขึ้นมายาวนานกว่า15ปี เราสอนและผลิตนักดำน้ำคุณภาพให้กับวงการ และสังคมไทย ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับครูฝึก

เรียนดำน้ำลึกแบบ SCUBA เพื่อรับใบอนุญาตดำน้ำสากลใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก PADI/NAUI

สอนดำน้ำลึกด้วยหลักสูตร  OPENWATER DIVER(PADI)/SCUBA DIVER(NAUI) จากสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนดำน้ำครั้งแรก สนุก และปลอดภัยได้ความรู้ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกัน เรียนดำน้ำในสระเกลือสปาส่วนตัวของชมรมออกแบบให้ลึกถึง4เมตร สระในร่ม และไม่มีคอลรีน

พิเศษ สำหรับทั้งสอง(ค่าย)หลักสูตรนี้ OPENWATER DIVER(PADI)และ SCUBA DIVER(NAUI) ชมรมคิดค่าใช้จ่ายเพียง 6800 บาท

รายละเอียดหลักสูตร(เต็ม)OPENWATER DIVER(PADI)และ SCUBA DIVER(NAUI)
แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. ภาควิชาการ (ใน กรุงเทพฯ)ใช้เวลาอบรมประมาณ 6-8 ชม. ครอบคลุมเนื้อหาทั่วไป และความปลอดภัยของผู้ดำน้ำ เช่น

- ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ หลักการควบคุมแรงกดดัน และการปรับสภาพใต้น้ำ
- ความรู้ทางด้าน อุปกรณ์ดำน้ำในระบบ เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิด
- ความรู้ทางด้าน สมุทรศาสตร์ และการปรับตัวเข้ากับโลกใต้น้ำ
- การคำนวณเครื่องมือวัดประกอบการดำน้ำ และการวางแผนความลึกในการดำ

2. ภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ  (ในกรุงเทพฯ-ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงสระ)  

- ความรู้ในการใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบ วงจรเปิด (SCUBA)
- แบบฝึกหัดในการช่วยเหลือตนเองในภาวะฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ (เช่น กรณีอากาศหมดใต้น้ำ)
- แบบฝึกหัดการดำน้ำในสภาวะปกติ

3. ภาคปฏิบัติการดำน้ำจริงในทะเล จำนวน 4 ครั้ง/Dive (แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี)- และการประเมินผลในขั้นสุดท้าย ก่อนการออกใบอนุญาตดำน้ำสากล PADI /NAUI(ตลอดชีพ) ในระดับ  OPEN WATER/SCUBA DIVER ใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก

ทำไมชมรมจึงนำนักเรียนออกสอบภาคทะเลที่สัตหีบ ? ที่ซึ่งหลายท่านเข้าใจว่ากระแสน้ำไหลแรง เป็นปัญหาในการฝึก แต่ไม่ใช่กับเรา เนื่องจากความชำนาญและคุ้นเคยพื้นที่ เกาะแก่ง และอ่าวต่างๆ กับประสบการณ์กว่า10ปีที่ผ่านมา บ้านของราชนาวีไทยแห่งนี้ จึงเหมาะกับการฝึกดำน้ำอย่างยิ่ง แวดล้อมอยู่ในหมู่บ้านประมงอันเก่าแก่ ที่ซึ่งทะเลเรียบสงบ กระแสน้ำไหลดี จึงพัดพาถ่ายเทตะกอนได้เร็ว ทำให้น้ำทะเลที่นี้ใสกว่าและมีสัตว์ทะเลมาอาศัยมากมาย เป็นพื้นที่ควบคุมดูแลพิเศษของกองทัพเรือ ห้ามมิให้โรงแรม Resort หรือเรือลากร่ม เข้ามาวุ่นวาย ชุมชนและทะเลแห่งนี้จึงสงบ และคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้ อย่างไม่น่าเชื่อ


ตัวอย่าง รายละเอียดการเรียนการสอน(แบบ Full time/เต็มวัน)
วันแรก (เสาร์) 08.30 – 12.00 น. เรียนภาคทฤษฏีที่ชมรม (Lecture) บ่าย 13.00-16.30 ลงสระภาคปฏิบัติ
วันที่สอง (อาทิตย์) 08.30 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติในสระน้ำ (Confine Water) บ่าย 13.00-16.30เรียนและสรุปภาคทฤษฎี
วันที่สามและสี่ (เสาร์-อาทิตย์ถัดมา) 08.00 – 16.00 น. ออกสอบภาคทะเลที่แสมสาร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี


รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 6,800 บาท โดยรวมเป็นค่าจัดฝึกทุกส่วนแล้ว รวมถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำน้ำสากล PADI และหรือ NAUI ด้วย ผู้อบรมจะได้รับคู่มือและตำราเรียนดำน้ำ, อุปกรณ์ดำน้ำที่จัดให้ยืมใช้ทุกชิ้นทั้งภาคสระและภาคทะเล, สมุดบันทึกทางการดำน้ำ(Log Book), รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการออกสอบภาคทะเล เช่น ค่าเรือ/ค่าอาหาร และอุปกรณ์การดำน้ำ (หมายเหตุ ไม่รวมเฉพาะค่าเดินทางไป-กลับสัตหีบ และค่าที่พัก1คืน200บาท )

*หลักสูตรอื่นๆ
-หลักสูตร Discover Scuba diver (DSD) 350 บาท เป็นหลักสูตรระยะสั้นๆ โดยให้ผู้ที่สนใจอยากทดลองเรียนดำน้ำ ทดลองใช้อุปกรณ์ดำน้ำจริงๆในสระเกลือสปาของเรา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม.  -หลักสูตร Scuba Diver (หลักสูตรย่อยของ PADI)  3800 บาท เป็นการเรียนดำน้ำแบบเต็มวัน (Lecture+ สระ)จำนวน2วัน ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนดำน้ำอย่างจริงจังด้วยทักษะเกือบทั้งหมดที่นักดำน้ำมืออาชีพต้องเรียน สอนในสระเกลือสปาลึก4เมตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงดันและความรู้สึกได้ใกล้เคียงกับการดำน้ำทะเลจริงๆ และยังสามารถต่อยอดไปเรียนต่อในหลักสูตรเต็มคือ PADI OPENWATER DIVER ได้ด้วย (กรณีต้องการเรียนต่อในหลักสูตรเต็ม ให้ชำระเพิ่มอีก 3000บาท เพื่อออกสอบดำน้ำภาคทะเล เพื่อรับใบอนุญาตดำน้ำสากลใช้ดำน้ำทั่วโลก)

ทั้งนี้ชมรมฯกำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึก ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในวันสุดท้ายของการเรียนเท่านั้น โดยจะไม่รับมัดจำ หรือการชำระเงินล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามและลงชื่อสำรองที่นั่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่หมายเลข 08-6662-3355 หรือ 08-9137-8349 หรือ 02-887-8100
แวะทักทายกันได้ที่
http://www.facebook.com/pages/Recon-Diver/129660117098687 หรือที่ http://www.recondiver.com กรณีเพื่อนๆที่อยู่ทางภาคเหนือสามารถติดต่อชมรมสาขาของเราที่เชียงใหม่ที่ http://www.thaidiveclub.com

หมายเหตุ ชมรมฯเปิดอบรมเดือนละ 1รอบ รอบละไม่เกิน8ท่าน ต่อครูฝึก4-6ท่าน โดยไม่จำกัดเวลาเรียนและจำนวนครั้งที่ลงสระ นักเรียนสามารถนัดวันเวลาเรียนได้เองตามสะดวกโดยไม่ต้องรอเรียนเป็นกลุ่ม ชมรมฯเปิดอบรมหลักสูตรการดำน้ำขั้นสูงในโอกาสต่างๆ จนถึงระดับ ครูฝึก ชมรมจัดทริปดำน้ำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ แบบจัดกันเอง ไปกันเอง  


ข้อมูลประกาศ/บริการ

หมายเลขประกาศ 225558 วิธีการชำระเงิน - จำนวนคนเข้าชม 1321
ประเภท ขาย วิธีการจัดส่ง - วันเริ่มประกาศ 20/03/2011 16:32:38
สภาพสินค้า สินค้าใหม่ เงื่อนไขการจัดส่ง - ผู้ที่จ่ายค่าขนส่ง ไม่ระบุ
ราคา 3800 ยี่ห้อ แก้ไขประกาศล่าสุด 09/04/2011 14:41:44
    รุ่น I.P. ของผู้ประกาศ 61.90.104.46
เว็บที่เกี่ยวข้อง http://www.recondiver.com
คำค้นหา Tag ชมรมดำน้ำ , ดำน้ำ , เรียนดำน้ำ , ดำน้ำ , สอนดำน้ำ

ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ ชมรมดำน้ำลาดตระเวน
ที่อยู่ 28/11 วงแหวน-บางแค ตรงข้ามสมาคมชาวใต้
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10170
เบอร์ติดต่อ 028878100
เบอร์มือถือ 0866623355
เบอร์แฟกซ์
อีเมล์

สำหรับเจ้าของประกาศ

สำหรับผู้ชม


นำประกาศขึ้น

แก้ไข

ลบ

เก็บประกาศนี้

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

แจ้งลบ
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว ที่พัก ตั๋ว > ทัวร์ในประเทศ > ภาคกลาง > สอนดำน้ำหลักสูตรสากล PADI/NAUI ในสระเกลือสปาลึก4เมตรกับ Reconclub 3800 บาท

รูปภาพ

สินค้าอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ราคา

รับจองเรือดินเนอร์ เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ราคาพิเศษ !!! รับจองเรือดินเนอร์ เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ราคาพิเศษ !!! 750
รับจองเรือดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือเวอร์ติเคิล ราคาโปรโมชั่น รับจองเรือดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือเวอร์ติเคิล ราคาโปรโมชั่น 900
รับจองโชว์ นิวคาลิปโซ่ คาบาเรต์ โชว์ ราคาพิเศษ !! รับจองโชว์ นิวคาลิปโซ่ คาบาเรต์ โชว์ ราคาพิเศษ !! 900
รับจองเรือดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือเวอร์ติเคิล ราคาโปรโมชั่น รับจองเรือดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือเวอร์ติเคิล ราคาโปรโมชั่น 900
รับจองเรือดินเนอร์ เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ราคาพิเศษ !!! รับจองเรือดินเนอร์ เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ราคาพิเศษ !!! 750   
บริการ: ลงโฆษณา | บ้านมือสอง | ลงประกาศฟรี | ปักหมุด | ครีมหมอจุฬา | จัดไฟแนนซ์ | ของมือสอง | ตกแต่งบ้าน | d990 | ขายบ้าน | กระชับช่องคลอด
ติดต่อโฆษณา: Copyright © 2008 - 2010 Talad2you.com All Rights Reserved
Mobile: 083-990-0004 email: talad2you@gmail.com
eXTReMe Tracker